Vi kan tilby

3 Jul 2015

Vi kan tilby

Raugstad Eiendom AS tilbyr tomter og sarbeid for bedrifter som vil etablere seg, eller bedrifter som allerede er etablerte på Mongstad.