• Næringstomter
  • Leie
  • Totalentreprise
  • Prosjektering
MONGSTADKRYSSET FK1 / FK2 / FK3 er et godkjent regulert område hvor Raugstad Eiendom AS tilbyr tomter og prosjekteringsarbeid for bedrifter som vil etablere seg, eller bedrifter som allerede er etablerte på Mongstad.