Categories
Nyheter

MULIGHETSSTUDIE


Mulighetsstudien

Mongstadkrysset er som navnet sier en studie i muligheter. Vi sannsynliggjør et potensiale for vekst og bygningsstruktur som vi mener åpner opp for fleksibilitet og god kontakt med området i sin helhet. Det som er tegnet av bygningsmasser er et verktøy vi definerer som “architectural envelope” – arkitektonisk ramme for potensiell struktur. Det vil si at fremtidens bygninger ikke trenger å gjenspeile formen i dette studiet.