raugstadeiendom

Mulighetsstudie for Mongstadkrysset FK1 / FK2 / FK3

Mulighetsstudiet for Mongstadkrysset synliggjør hvilket potensiale som ligger i de godkjente feltene FK1, FK2 og FK3. Sett i sammenheng med områdets generelle vekst og rundkjøringen som ble bygget så ligger rammene for etablering av en næringsklynge godt etablert.

Mulighetsstudien Mongstadkrysset er som navnet sier en studie i muligheter. Vi sannsynliggjør et potensiale for vekst og bygningsstruktur som vi mener åpner opp for fleksibilitet og god kontakt med området i sin helhet. Det som er tegnet av bygningsmasser er et verktøy vi definerer som “architectural envelope” - arkitektonisk ramme for potensiell struktur. Det vil si at fremtidens bygninger ikke trenger å gjenspeile formen i dette studiet.

5

Vi har også vektlagt å synliggjøre hvordan en fysisk struktur (bygningene i dialog med plassene rundt) kan se ut når gjeldene godkjente m2 oversettes til fysiske 3D modeller. Det gir leser en mulighet til å forestille hvordan en tenkt bebygd plan kan se ut for de gitte områdene.

Topografien i gjeldene områder er beholdt slik de gjenspeiles på kartgrunnlagene. Variasjoner i høydedrag ser vi som en fordel for områdets dynamikk. Det skaper variasjoner og synsakser som gjør at området utøver en bedre dialog seg imellom. Det gjør også at variasjon i det arkitektoniske formspråket vil bli påkrevd og i den relasjon minsker faren for at området fremstår som homogent og flatt.

gmap

Se presentasjon av mulighetsstudie